Zmień wygląd strony.Zmień wygląd strony.
użytkownik: hasło:
rejestracjazapomiałem hasła

 

 

I jak Inteligencja

INTELIGENCJA -  oznacza pojętność, w psychologii – zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce korzystanie z nabytej wiedzy przy rozwiązywaniu nowych problemów i racjonalnym zachowaniu w różnych sytuacjach życiowych. Jak powiedział Bertold Brecht Inteligencja nie polega na tym że się błędów nie robi tylko, że się błędy naprawia. 

Inteligencję mierzy się tzw. ilorazem inteligencji, który oznacza się skrótem IQ (z angielskeigo – Intelligence Quotient ). Iloraz inteligencji badany jest za pomocą specjalnie opracowanych testów.

Numerem pierwszym na świecie z wynikiem 210 punktów jest Kim Ung-Yong koreański fizyk. W wieku 3 lat rozwiązywał trudne zadania z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego. W wieku 4 lat posługiwał się czterema językami: koreańskim, japońskim, angielskim i niemieckim. Studiował fizykę w wieku od 3 do 6 lat. Mając 7 lat, został zaproszony do USA przez NASA.  Stopień naukowy doktora uzyskał jeszcze przed ukończeniem 16. roku życia.

No cóż trudno nie nabawić się kompleksów, jednakże na pocieszenie 25 lat temu, dr Howard Gardner ogłosił teorię, która zmieniła powszechne pojęcie o inteligencji. Stwierdził on, że ludzka psychika i osobowość jest na tyle złożona, że niemożliwym jest pomiar zdolności umysłowych przy użyciu testu IQ czy jakiegokolwiek innego standaryzowanego modelu testowego. Gardner argumentował, że każdy człowiek ma inne predyspozycje psychiczne, a co za tym idzie w jednych dziedzinach będzie radził sobie lepiej, a w innych gorzej. Stworzył model ośmiu różnych typów inteligencji: językowo-werbalną, logiczno-matematyczną, przestrzenną, ruchową, muzyczną, interpersonalną czyli społeczną, intrapersonalną czyli wewnętrzną i przyrodniczą- czytam w artykule Andrzeja Animuckiego.

A oto co o inteligencji ziemian myśli jeden z największych geniuszy Albert Einstein – Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś inteligencja pozaziemska, jest to, że się z nami nie kontaktują.

aktualności

Zastanów sie i kliknij
w odpowiednie słowo

This will be shown to users with no Flash or Javascript.

 

 

   

 

   

Wszystkie prawa zastrzeżone dla TwojDobryCoach.pl 2010 - 2013 :: regulamin :: polityka prywatności